Grtniece

Gr�tniece

Gr�tnieceGr�tniece

Nr. 982

Gr?tniece


Publicēts 2023-01-23 19:49:17

< newer older >


Apskatīta 20515 reizes


Komentāri

11.Kate  2010-03-24 00:07:48
A man tie�i pat�k tie logi . dod pat�kamu gaismu un "atbr�vo" telpu ( ir gaiss, nav sl�gta telpa)
10.JV  2009-11-23 11:48:38
Skaisti! Kas par vietu? Kur atrodas?
9.Juki  2009-09-20 20:20:05
To: janels.
Ja dr�kstu iejaukties zino�u cilv�ku diskusij�...tad izteik�u savu viedokli par gr�tnieces un r�pn�cas sakar�bu.
Manupr�t, t� ir m�su pasaule, re�la pasaule un �is skaistums, k�ds piem�t tikai siveitei kurai zem sirds ir maza dz�v�ba, sp�j izcelties un izcelt to galveno pasaules past�v��an� - jaunu dz�vi!
Nu, kaut k� t�...
P.S. Autoram aplausi! :)
8.EdgarsFotowww.edgarsfoto.lv  2009-09-08 10:34:00
Bilde pat�k, tikai man tie divi logi (caurumi) bildes aug�� liekas pa uzm�c�gu. Nov�r� uzman�bu no paties� skaistuma.
7.�rikswww.ebf.lv  2009-09-04 09:30:57
Citreiz vienk�r�i nav v�rts mekl�t baig�s dzi��s j�gas, bet pietiek ar to, ka izpild�jums ir iespaid�gs. Beidziet fantaz�t un vienk�r�i baudiet m�kslu. :)
6.Gints  2009-09-02 03:40:54
Te vnk Andrejs ir atradis kolosaalu kontrastu. Vieta ir atrasta labu labaa, gruutniece, liidz ar to bilde ir iespaidiiga. Manupraat - super :)
5.Cat  2009-08-27 10:03:51
...�oti tuvu fant�zija jums klejo...veriet domas pla��k...man asoci�jas ar t�lo n�kotni, varb�t kaut kas l�dz�gs matrix-am...
4.Martins  2009-08-27 00:40:46
J�nis izr�va v�rdus no mutes! Viss ir skaisti tikai domas nav vek�das, bilde asoci�jas ne ar ko, �oreiz piedod Andrej.
3.Janelsjanels.deviantart.com  2009-08-25 22:49:53
Atbilde izsme�o�a :D
2.andrearthttp://www.andreart.lv  2009-08-25 15:29:40
tu jau piemekleetu pa�u piem�rot�ko vietu gr�tniecei - dzemd�bu namu ! labi ka m�s visi t�di da��di....
1.Janelsjanels.deviantart.com  2009-08-25 12:08:38
Par kvalit�ti k� vienm�r, protams, piesieties nevar - sint�tiski prec�zi, t� pat k� gaisma.
Vieta �oti jauka un piemekl�ta.
Gr�tniece? Lieliski! Kaila? V�l lab�k!
Tom�r man ir jaut�jums - k�ds sakars kailai gr�tniecei ar pamestu r�pn�cu?
 

Name*
Email* (epasts netiks publicēts)
Mājaslapa
Komentārs*
Cik ir *divi saskait�t kop� ar viens = (ar vārdiem)
* Obligātie lauki

Pielāgota meklēšana

 

 


 

 

Bildes aizliegts izmantot bez autora atļaujas.
Copyright Fotogrāfs Andrejs Zavadskis

www.zavadskis.lv