dream wedding

dream wedding

dream weddingdream wedding

Nr. 1031

dream wedding


Publicēts 2023-01-23 19:49:22

< newer older >


Apskatīta 13354 reizes


Komentāri

2.911 to rick'james  2012-07-06 13:15:24
Viss atkar�gs no t� kam d�� k�zas r�ko. Ja priek� izr�d��an�s - uz priek�u, ja aiz m�lest�bas, kaisles, kv�luma un romantikas pat ziepeni nevajag, pietiks ar telefona 3MgPx momentuz��mumiem. Katram savs.
1.rick'james  2012-03-09 21:02:12
Ja k�dam ir jaut�jums, k�p�c k�zu fotogr�fam ir j�maks� virs 1000 Ls, tad iemetiet linku uz �ito blogu ;) Mani nebeidz p�rsteigt ��s k�zu bildes un tas vieglums, ar ko ��iet t�s ir pan�ktas, un k�ds �sten�b� tit�nisks darbs ir j�pieliek lai tas izdotos. Bet, protams, fotogr�fs pa 50 Ls ar ziepeni jau ar� ir pie�emami, ja nesal�dzina.
 

Name*
Email* (epasts netiks publicēts)
Mājaslapa
Komentārs*
Cik ir *nulle saskait�t kop� ar nulle = (ar vārdiem)
* Obligātie lauki

Pielāgota meklēšana

 

 


 

 

Bildes aizliegts izmantot bez autora atļaujas.
Copyright Fotogrāfs Andrejs Zavadskis

www.zavadskis.lv